امروز یکشنبه 03 مهر 1401 abieasman.cloob24.com
0

خیلی از دوستان پیام میدن و در مورد منابع ارشد تکنولوژی آموزشی سوال می پرسن. منابعی که قبلا گذاشته بودم مربوط به چند سال پیش بود. از دوستانی که امسال در آزمون ارشد قبول شدن منابع رو جویا شدم و جناب آقای صلاح اسماعیلی که امسال رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی رو کسب کردن زحمت کشیدند و منابع رو ارسال کردند. برخی موارد تکمیلی هم اضافه شده است.

تکنولوژی آموزشی:

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی.دکتر هاشم فردانش

مبانی طراحی آموزشی رضوی و نوروزی

مبانی طراحی آموزشی، دکتر فردانش

طراحی آموزشی اثربخش رحیمی دوست

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی

مباحث نوین در فناوری آموزشی، سید عباس رضوی

فنون تدریس:

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی (جلد 1 و2)

روش و فنون تدریس دکتر اسکندر فتحی آذر، انتشارات دانشگاه تبریز

برنامه ریزی درسی و آموزشی:

برنامه ریزی درسی مدارس، الف لوی ترجه فریده مشایخ

برنامه ریزی درسی، حسن ملکی

راهنمایی عملی برنامه ریزی درسی. حسن ملکی

برنامه ریزی آموزشی، مشاوران یونسکو،ترجمه دکتر فریده مشایخ

مبانی برنامه ریزی آموزشی، دکتر بهرام محسن پور

برنامه ریزی آموزشی، دکتر یحیی فیوضات

برنامه ریزی درسی،دکتر کوروش فتحی و اجارگاه

سنجش و اندازه گیری

سیف

روانشناسی تربیتی:

روانشناسی پرورشی نوین، تالیف دکتر علی اکبر سیف

نظریه های یادگیری سیف

روانشناس تربیتی، پروین کدیور

زبان:

504

1100لغت

لغات زبان سری عمران ارشد

لغات پایان کتابها

405 تافل

زبان تخصصی علوم تربیتی 1. محسن طالب زاده

504

تست های سالهاهای گذشته زبان

منابع تکمیلی:

کتابهای تست سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد دولتی و آزاد تکنولوژی آموزشی

خلاصه مباحث پردازش برای علوم تربیتی 1

کتاب های خلاصه سنجش تکمیلی برای تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی 1

کتاب های خلاصه پوران پژوهش